top of page

/

/

/

/

/

/

Personālvadības konferences

"Es Esmu efektīvs personāla vadītājs 2014." Programma

2. zāle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arita Featherstone (vadības konsultante un trenere, supervizore) Supervīzija - efektīva pieeja cilvēku veikstspējas paaugstināšanai

 

Supervīzijas darbnīcā Arita aplūkos:

 • Kas ir supervīzija un kā tā profesionālajā vidē ietekmē cilvēku veiktspēju;

 • Supervīzijas prakses piemēri un rezultāti no dažādām nozarēm;

 • Praktisks darbs - grupas supervīzija.

 

Par runātāju

1. zāle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inna Solomatina (SIA "Eiro Personāls")

Efektīvā personāla atlase

 

Savā prezentācijā Inna apskatīs:

 • Kādi ir personāla atlases KPI?

 • Kā personāla atlases cilvēki var veidot kopienu un stiprināt darba devēja tēlu atlases procesā?

 • Nākotnes atlases un novērtēšanas tendences.

 

Par runātāju

 

Inna ir specializējusies personāla atlasē un kompetenču izvērtēšanā, kā arī vada personāla attīstības projektus. Inna ieguvusi plašu pieredzi vadītāju, pārdošanas speciālistu un IT jomas speciālistu atlasē un novērtēšanā. Viņa ir īstenojusi veiksmīgus darbinieku novērtēšanas projektus dažādu jomu uzņēmumos (IT, telekomunikācijas, pakalpojumi u.tml.). Inna vada arī komandas sadarbības analīzes treniņus. Šobrīd aktīvi strādā pie tēmas „darba devēja tēls”, lai palīdzētu uzņēmumiem piesaistīt un noturēt talantus. Papildus darbam Eiro Personālā Inna vada projektus un sniedz konsultācijas karjeras plānošanas jomā. Pieeja darbam: orientācija uz rezultātu, profesionalitāte, pozitīva attieksme, ticība cilvēka potenciālam

Pieeja darbam: orientācija uz rezultātu, profesionalitāte, pozitīva attieksme, ticība cilvēka potenciālam

Konferences atklāšana

Reģistrācija un rīta kafija

Klienti saka, ka Aritai piemīt talants iedrošināt un iedvesmot cilvēkus, vienlaicīgi noturot to virzību uz attīstības mērķi.Aritas praktiskā darba pieredze veidojusies 13 gadus, vadot mārketinga un biznesa attīstības komandas finanšu, vairumtirdzniecības un profesionālo pakalpojumu nozaru uzņēmumos ABB, If apdrošināšana, Balta (Royal&SunAlliance grupa), Sorainen.

 

Arita arī piedalījās bankas Citadele izveidošanā un jaunā zīmola ieviešanā.

Arita konsultē organizācijas sistēmiskajā veselībā, palīdz īpašniekiem un vadītājiem kļūt par spēcīgiem līderiem un veidot veiksmīgas komandas, kas sadarbojas.

Arita strādā ar pārliecību, ka lielākoties katrā organizācijā un katrā darbiniekā jau ir visi nepieciešamie resursi, atliek vien palīdzēt tos ieraudzīt un izmantot.

9:10

9:40

10:00

Laiks

11:00

 

 

Kafijas pauze un uzkodas

11:15

Anita Āboltiņa  (DNB bankas personāla vadītāja)

Kā mainīt organizācijas kultūru caur vadītājiem: Līderu attīstības programma DNB bankā

 

 

Pieredzes stāsts par to, kā, mainoties bankas akcionāram un stratēģiskajiem uzstādījumiem, mainīt visas organizācijas kultūru, pievēršot īpašu uzmanību vadītāju attīstībai. Dažādas vadītāju attīstības metodes un atziņas par to, kas no tā visa strādā. Kāds efekts šādai programmai ir uz izmērāmajiem lielumiem ikgadējā darbinieku aptaujā - darbinieku iesaistes indeksā, vadītāju komunikācijas vērtējumā u.c.?

 

Par runātāju

 

Anita Āboltiņa DNB bankā strādā 2,5 gadus un šobrīd atbild par līderības un kompetenču attīstību Baltijā. Kā iekšējais treneris vada vadītāju mācību programmas un talantu programmu darbiniekiem. Pirms tam 11 gadus strādājusi kā personāla atlases konsultante. Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā, pabeigta MBA programma Rīgas Biznesa skolā.

Anda Kalniņa – Stūrīte (SIA “k.Port” un SIA „Growing”)

Ēnošana - Vadītāju darba snieguma kāpināšanai un arrīstībai

 

Savā prezentācijā Anda runās par to, ka organizācijas iegulda daudz pūļu un resursu savu vadītāju attīstībā, vadītāju pienākumu, darba uzdevumu definēšanā, dažādu vadītāju rokasgrāmatu un vadlīniju izstrādē, un vadītāju apmācībā. Organizācijas lieliski zina kā strādā viņu pārdevēji, klientu apkalpošanas un citi speciālisti, viņu sniegums regulāri tiek mērīts, pētīts, novērtēts. Taču nereti to, kādu pievienoto vērtību pievieno vadītājs mērķu sasniegšanā, kā viņš vada, vai viņš īsteno izcilajās rokasgrāmatās rakstītos priekšrakstus, vai ikdienā piemēro vadītāju attīstības programmās un apmācībās apgūto?

Kā izpaužas vadīšana reālajā darbībā?

Kas notiek aiz aizvērtajām durvīm (darba snieguma sarunās, attīstības sarunās, komandu sanāksmēs utml.)?

Par to šajā sesijā.

Vēl uzzināsiet kur vēl var izmantot ēnošanu organizācijas darba snieguma kāpināšanai, un kā veikt ēnošanu.

 

Par runātāju

 

 

            Ir vairāk nekā 15 gadu pedagoģiskā darba pieredze, vada apmācības dažādos Latvijas uzņēmumos (vadītājiem, projektu vadītājiem, komandām), bijusi pasniedzēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē. Ir vairāk nekā 10 gadu pieredze konsultāciju sniegšanā organizācijām attīstības, komunikācijas, pārmaiņu, kā arī apzinātības un veselības veicināšanas organizācijās jautājumos. Bijusi Starptautiskās Kouču federācijas (ICF) Latvijas nodaļas līdzdibinātāja, valdes locekle, šobrīd ICF biedrs. Grāmatas “12 iedvesmas stāsti. Ko par komandas vadīšanu iemācās uz skatuves, virtuvē, operāciju zālē, kara laukā un citur” (2011) līdzautore.
 

Anda Kalniņa– Stūrīte ir organizāciju konsultante, SIA “k.Port” (www.kport.lv) un SIA „Growing” (www.grow.lv) īpašniece. Latvijas Universitātē studējusi psiholoģiju, pedagoģiju un komunikāciju. Ieguvusi maģistra grādu komunikācijas zinātnē.

12:15

Pusdienas

13:15

Sandra Lāce - (Swedbank Akadēmijas vadītāja)
Mentorings = partnerība, kurā aug abi

 

Savā prezentācijā Sandra dalīsies ar Swedbank pieredzi par:

 

 • Mentorings kā daļa no darbinieku un vadītāju attīstības sistēmas;

 • Kā mentoringa attiecībās aug mentors un pieredzes pārņēmējs;

 • Ieguvumi, rezultāti un izaicinājumi;

 • Kā ir šobrīd un kā būs nākotnē  – kurp virzās mentorings?

 

 

Par runātāju

 

Sandras profesionālā ikdiena vienlaikus ir gan viņas darbs, gan degsme un pārliecība par to, kā palīdzēt izaugt jaunai un kvalitatīvai izpratnei par cilvēku attīstību darbavietās, kā atbalstīt cilvēkus viņu profesionālās pilnveides ceļā.

Šobrīd viņas darba ikdiena rit Swedbank Akadēmijas Latvijā vadītājas amatā. Sandra ir pieaugušo pasniedzēja kopš 2000.gada, specializējusies vadītāju prasmju pilnveides jomā. Profesionālo pieredzi ir veidojusi gan AS DnB Nord banka personāla pārvaldes vadītājas amatā, gan pirms tam AS Hansabanka kā darbinieku attīstības speciāliste.

Sandra ir pieaugušo pasniedzēja vadības programmās, supervizore un Latvijas supervizoru apvienības biedre un valdes locekle. Līdzdarbojās Eiropas Nacionālo Supervizoru organizāciju asociācijas ANSE intervīzijas grupā, kuras mērķis ir veicināt supervīzijas izmantošanu efektīvai darbinieku attīstībai uzņēmumos.

Papildus līdzdarbojās AS Swedbank atbalstītā projektā „Iespējamā misija”, kas veicina izglītības kā vērtības nostiprināšanu Latvijā.

Daiga Ozoliņa – Punāne (A/S Cēsu Akus Personāla nodaļas vadītāja)

Uzņēmuma attīstība caur vērtībām, kultūru un mērķiem.

 

Savā prezentācijā Daiga dalīsies ar savu praktisko pieredzi par:

 

 • Vērtības – kā tās izveidot, iedzīvināt un uzturēt ilgtermiņā.

 • Veiksmes noslēpums ir mērķa pastāvība.

 • Kultūra – kā mērķus sasniegt.

 

 

Par runātāju

 

 

Daigai ir 12 gadu  pieredze personāla vadības, motivācijas, plānošanas, pārmaiņu vadības, apmācību un attīstības jomās. Ir pieredze starptautisku projektu izstādē un vadībā, personāla, atlasē, novērtēšanā, pārmaiņu vadība, individuālajā un komandu koučingā, kā arī personāla apmācību izstrādē un vadībā.

Daiga ir sertificēta personāla vadītāja Latvijas personāla vadīšanas asociācijā, sertificēts koučs BCC ar  4  gadu pieredzi biznesa, individuālajā un komandu koučingā.

14:15

Reenerģizējoša sulas pauze

Aivis Brodiņš  (CvOnline Latvia vadītājs)

Sociālo mediju izmantošana personāla atlasē

 

Savā prezentācijā Aivis dalīsies pieredzē par efektīvu sociālo tīklu izmantošanu veiksmīgai personāla atlasei:

 

 • Sociālo tīklu nozīme personāla atlasē;

 • Priekšrocības un trūkumi;

 • Populārāko sociālo tīklu iespējas;

 • Praktiski ieteikumi veiksmīgam rezultātam.

 

 

Par runātāju

 

   Aivis Brodiņš ir interneta personāla atlases uzņēmuma „CV-Online
   Latvia” biznesa attīstības vadītājs.

 

 Pievienojies „CV-Online” komandai 2002. gadā, un pēdējos 7 gadus ir atbildīgs par „CV-Online” Latvijas biznesa vadību un attīstību. Aivim ir plašas zināšanas personāla atlasē un darba tirgus jomā, kā arī pārdošanas vadībā un interneta mārketingā. Aivis ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

14:30

Mārtiņs Mārtinsos (Franklin Covey treneris)

Komandu koučings

 

Savā prezentācijā Mārtiņš runās par komandu koučinga pieredzi liekot uzsverot:

 

 • Ko tas nozīmē? Kā tas notiek?

 • Kad tas būs efektīvs, kad jāmeklē citas metodes?

 • Ko var sasniegt, izmantojot komandu koučingu.

 

Par runātāju

Mārtiņam ir 12 gadu praktiskās darbības pieredze vadības un pārdošanas vadības jomā.

Kopš 2000. gada aktīvi darbojas kā biznesa treneris un konsultants. 2005. gadā kļuvis par „FranklinCovey” sertificētu konsultantu un programmu treneri. Latvijas koučinga federācijas (ICF Latvija) biedrs.

Pabeidzis ICF akreditētu koučinga programmu ACSTH „Līderis kā koučs” un „Mastering Team Coaching”. Vadījis individuālās un komandas koučinga sesijas ar dažāda līmeņa vadītājiem Latvijā, Ukrainā un Krievijā. Kopš 2011. gada koučē Latvijas vīriešu basketbola izlasi.

 

15:30

Reenerģizējoša sulas pauze un uzkodas

15:45

Inga Vjatere (Valsts kases personāla departamenta direktore)

Efektīva personāla atlase un ievadīšana darbā

 

Inga dalīsies Valsts kases pieredzē runājot par kā personāla atlases procesu organizēt tā, lai tas ir maksimāli efektīvs, tai pat laikā neaizmirstot par tiesisko regulējumu un iespējām, un kā rūpēties, lai jaunais darbinieks pēc iespējas ātrāk sajūt savu piederību iestādei un pieliek pūles tās mērķu sasniegšanā.

 

 

Par runātāju

 

  

 Inga personālvadībā strādā kopš 2001.gada, kad uzsāka darbu
  personāla atlases pakalpojumu kompānijā SIA Adros Baltija,
  savukārt, kopš 2002.gada savas profesionālās prasmes turpina 
 pilnveidot Valsts kasē. Ilgu posmu Ingas pārraudzībā bija personāla atlases process, tā pilnveidošana un attīstība. Šobrīd viņas pārraudzībā ir visi personālvadības procesi.

 

Personālvadība ir joma, kurā neviena diena nav līdzīga iepriekšējai. Jauni izaicinājumi, jaunas idejas, mainīgā vide un tendences – tas aizrauj un sniedz impulsu radoši un profesionāli pilnveidoties. Valsts pārvaldē tas ir īpašs izaicinājums, jo radošums mijas ar stingru normatīvo regulējumu un ierobežotām iespējām.

Pēteris Urtāns (RigaBrain smadzeņu treniņu centra dibinātājs)

Sava potenciāla attīstība un tā saistība ar smadzeņu darbību

 

Savā prezentācijā Pēteris dalīsies savās atklāsmēs:

 

 • Kādas ir divu dažādu produktīvu cilvēku smadzeņu darbības atšķirības un tās īpatnības;

 • Ko nozīmē optimāla smadzeņu darbība?

 • Kādi faktori raksturo optimālu smadzeņu darbību?

 • 6 neaizstājamas darbības sevis attīstībai!

 

Par runātāju

Pēteris Urtāns, ergoterapeits un RigaBrain smadzeņu treniņu centra vadītājs. Kopš 2008. gada veic smadzeņu sinerģijas (pašregulācijas, dinamikas, efektivitātes) mērījumus cilvēkiem un šo mērījumu rezultātu apkopošanu, kas ietver vairāk kā 2 000 cilvēkus no  Latvijas, ASV un citām eiropas valstīm.  

17:00

Neformalais kontaktu dibināšanas un pieredzes apmaiņas pasākums

Konferences noslēgumā – profesionālu kontaktu dibināšanas un pieredzes apmaiņas neformālā daļa, kur jaukā atmosfērā runāsim par:

 

 • Personālvadības attīstību;

 • Nākotnes izaicinājumiem;

 • Iespējamu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

19:00

Došanās mājās

bottom of page