top of page

Praktiskā personāla vadības skolaPraktiskāka personāla vadītāju skola Latvijā aicina attīstīt personāla vadītāja iemaņas un smelties pieredzi no Latvijas zināmiem un darba pieredzes bagātiem personālvadības jomas pārstāvjiem.

Skolas laikā tu ne tikai iepazīsies ar vismaz 10 personālvadības jomas ekspertiem, bet arī gūsi pieredzi un skatījumu no grupas dalībniekiem, kuri pārstāv dažāda lieluma un nozares uzņēmumus.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk uztrenētu personāla vadības iemaņas, kursa laikā daudz strādāsim ar praktiskiem vingrinājumiem un dažādu situāciju modelēšanu, kas ļaus attīstīt stratēģisku un radošu izaicinājumu atrisināšanas tehnikas. Praktiskā personāla vadības skola ir domāta gan iesācējiem, kuri ātri varēs pieslēgties procesam gan jomas specialistiem, kuri gūs jaunas idejas, iedvesmu, kontaktus un spēs tikt nākamajā spēles līmenī.

Ieguvumi:

  • attīstība pie vairāk kā 10 zināmiem un darba pieredzes bagātiem personālvadības jomas pārstāvjiem;

  • neformāla pieredzi no dažādu uzņēmumu pārstāvētiem dalībniekiem;

  • reālie Latvijas uzņēmumu piemēri un praktiskie vingrinājumi;

  • Praktiskas un tūlītēji izmantojamas lietas;

  • savas organizācijas šī brīža izaicinājumu risināšana;

  • profesionālās jomu pārstāvju kontakti.

Praktiskās personāla vadības skolas programma

1.nodarbība (4.oktobris) – Stratēģija. Personāla vadības loma organizācijā un tās izaugsmē.

HR procesa transformācija, šodienas izaicinājumi un nākotnes prasības. Arta Biruma.

2.nodarbība (11.oktobris) Atlase. Intervijas. Kandidātu novērtēšana atlases procesā.

Interviju veidi (informatīvā, kompetenču, vērtību) Evita Mackeviča vai Inna Solomatina.

3. nodarbība (18.oktobris) – Atlase. Kandidātu piesaistes kanāli un darbs ar pasīvajiem kandidātiem.

Atbilstošāko atlases kanālu izvēle. Sludinājumu izstrāde. Pasīvo kandidātu meklēšana un uzrunāšana sociālajos tīklos. Ronalds Cinks.

4.nodarbība (25.oktobris)– Stratēģija. Atlases procesa izstrāde, atlases projektu vadība.

Organizācijas atlases stratēģijas izstrāde, Efektīva atlases procesa organizēšana (Agile pieeja). Irina Točko.

5.nodarbība – (1.novembris) Atlase. Onbording jebšu darbā ievadīšana un Exit intervijas.

Efektīva onbording procesa izstrāde organizācijā. Exit intervijas un iegūto datu apstrāde. Anna Trosmane.

6.nodarbība (8.novembris) – Atlase. Novērtēšana. Sociālo kompetenču novērtēšana un tās lietderīgs pielietojums organizācijā. Kompetenču intervija, tās laikā iegūtās informācijas kodēšana un pielietošana organizācijas mērķu sasniegšanā. Inna Solomatina.

7.nodarbība – (15.novembris) Novērtēšana. Dažādu darbinieku novērtēšanas metožu pielietojums (testi, aptaujas, pētījumi). Papildus metodes kandidātu novērtēšanai atlases procesā. Personības testu izmantošana attīstības vajadzību definēšanai, piemērotākā amata izvēlei. Pētījumu izmantošana organizācijas iekšējo procesu analīzei. Lāsma Jansone.

8.nodarbība – (22.novembris) Darba izpildes novērtēšana. Efektīvas darba izpildes sistēmas izstrāde un pielietojums. Zanda Arnava.

9.nodarbība – (29.novembris) Attīstība. Darbinieku attīstības dažādie aspekti. Organizācijas mācību sistēmas izstrāde, uzturēšana un attīstība. Izaicinājumi un kļūdas attīstības sistēmu izstrādē. Undīne Bušmeistere.

10.nodarbība – (6.decembris) Talantu vadība un vadītāju attīstības programmas. Talantu vadības stratēģiskā vadība. Vadītāju attīstības vajadzību identificēšana, programmu izstrāde un rezultātu novērtēšana. Tiek gaidīts akcepts no pasniedzēja.

11.nodarbība – (13.decembris) Jaunas pieejas personāla vadības jomā. Digitālo rīku izmantošana personāla vadībā. Spēļošanas jebšu gamification pieeja personāla vadības procesos. Ineta Juškeviča.

12. nodarbība (20.decembris) Personāla vadības projektu pievienotās vērtības radīšana biznesa procesos.

Efektīva sadarbība starp biznesu un personāla vadību. Ko no personāla vadītāja sagaida biznesa partneri. Izmaksu pozīciju atspoguļošana biznesa ieguvumos.

Tiek gaidīts akcepts no pasniedzēja.

Treneru un vieslektoru komanda

Arta Biruma - VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle, SIA “Eiro Personāls”un SIA “LikeIT” īpašniece.Strādājusi ar personāla vadības jautājumiem gan Lattelecom, gan Finanšu ministrijā, gan Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā. Ir bijusi gan vadības, gan HR vadītāja lomā, kas ļauj paskatīties uz personāla vadības procesu no dažādām perspektīvām.


Irina Točko IT personāla atlases aģentūras SIA LikeIT vadītāja.Irinas pieredze personāla atlasē sākās 2008.gadā. Sākotnējās darbības atlasē sekojot ierastajam procesam, vēlāk būvējot un transformējot to. Irina arvien meklē jaunas pieejas un metodes atlases procesam, lai pēc iespējas efektīvāk nokļūtu līdz kandidātiem gan pati, gan komanda kopumā. Irina uzskata, ka personāla atlases procesu gaida vēl daudzas pārmaiņas, pielāgojoties mainīgajam darba tirgum. Kopā ar Irinu mācīsieties paredzēt un vadīt šī pārmaiņas kopā.

Evita Mackeviča - SIA Eiro Personāls vadītāja 2004.gadā sperti pirmie soļi personāla vadības procesos kā iekšējam trenerim izstrādājot un vadot apmācības par klientu apkalpošanu. Turpmākās gaitas saistītas ar vairākām HR jomām: gan amatu līmeņošana, gan atalgojuma sistēmu izstrādi, gan darbinieku apmierinātības pētījuma vadība, gan atlasi un darbinieku vērtēšanu, fokusu saglabājot uz darbinieku attīstības jautājumiem.

Inna Solomatina - Specializējusies personāla atlasē un kompetenču izvērtēšanā, kā arī vada personāla attīstības projektus. Inna ieguvusi plašu pieredzi vadītāju, pārdošanas speciālistu un IT jomas speciālistu atlasē un novērtēšanā. Viņa ir īstenojusi veiksmīgus darbinieku novērtēšanas projektus dažādu jomu uzņēmumos (IT, telekomunikācijas, pakalpojumi u.tml.). Inna vada arī komandas sadarbības analīzes treniņus. Šobrīd aktīvi strādā pie tēmas „darba devēja tēls”, lai palīdzētu uzņēmumiem piesaistīt un noturēt talantus.

Lāsma Jansone - Klientu konsultante, novērtēšanas un attīstības projektu vadītāja. Lāsmai realizē dažāda līmeņa darbinieku novērtēšanas projektus, novērtējot gan darbinieku personības un uzvedības iezīmes, gan kompetences un darba izpildi, lai palīdzētu uzņēmumiem ne tikai atrast īstos cilvēkus īstajā vietā, bet arī attīstīt un atklāt talantus. Lāsmai ir arī pieredze uzņēmumu vides izpētē. Lāsma ir ieguvusi klīniskā psihologa maģistra grādu Latvijas Universitāte, kā arī ieguvusi izglītību Psihoorganiskajā analīzē.

Ineta Juškēviča - vairāk kā 10 gadus personāla vadības jomā IT uzņēmumos, pēdējos 3 gadus esmu Visma Enterprise un VIsma Consulting personāla direktore.

Zanda Arnava, jau 18 gadus esmu kopā ar HR – rūpējoties par darbiniekiem AS BrocēnI, AS Latvijas Kuģniecība, AS DIENA un Accenture Latvija. Esmu HR ambassadors. Ticu, ka ar atbilstošiem HR procesiem, sistēmām un metodēm, uzņēmums var sasniegt pilnību. Esmu cilvēks, kurš tic, ka pastāvēs tas, kurš mainīsies. Man patīk izdomāt jaunus HR risinājumus, es to patiesi izbaudu. Es priecājos, ka man izdodas izveidot ko jaunu vai uzlabot esošo, lai darbiniekiem būtu labāk. Man ļoti patīk mans uzņēmums un mans darbs.

Undīne Bušmeistere - 12 gadu pieredze personāla vadības jomā, kas iegūta gan veicot darbinieku novērtēšanas un apmācbu projektus, gan konsultējot uzņēmumu vadītājus ar personālu saistītos jautājumos, gan pašai vadot personāla daļu lielā uzņēmumā. Iegūtā psihologa izglītība ļauj labāk izprast katra cilvēka rīcības motīvus, uzvedības tendences un darbinieku vajadzības. Savukārt, iegūtā pieredze dažādos uzņēmumos nodrošina spēju analizēt biznesa vajadzības un meklēt tādus personāla vadība risinājumus, kas ir orientēti uz organizācijas mērķu sasniegšanu.

Vēl Anna Trosmane, Ronalds Cinks un Linda Tīruma, .

Dalības nosacījumi

Praktiskā kursa sākums 2017. gada 4. oktobris.

Kurss norisināsies katru trešdienu no plkst. 16:00 līdz plkst. 19:00 (3 mēnešu garumā, kopā 12 nodarbības), viesnīcā Radisson Blu Daugava (Kuģu iela 24, Rīgā).

Kursa dalībniekiem ir iespēja novietot savu automašīnu viesnīcas autostāvvietā par 1 Eur.

Dalības maksa

  • Maksājot pa mēnešiem: 225 EUR + PVN mēnesī

  • Maksājot par visu treniņu uzreiz: 639 EUR + PVN

  • Piesakot 2 dalībniekus no viena uzņēmuma: 1100 EUR + PVN

Lai pieteiktos kursam "Personāls un darba tiesības" spied “PIETEIKTIES PRAKTISKAJAI PERSONĀLA VADĪBAS SKOLAI” vai raksti mums e-pastu uz info@topleader.lv .

Comentários


Aktuāli
Jaunākie raksti
Rakstu arhīvs
Meklēt pēc atslēgvārdiem
bottom of page