top of page

+371 26871717

logo main.png

Emocionāla inteliģence darba vidē

Emocionāla inteliģence (EQ) ir spēja efektīvā un pozitīvā veidā identificēt, izmantot, izprast, apzināti kontrolēt un pārvaldīt savas un citu emocijas. Augsts EQ palīdz indivīdiem labāk komunicēt, mazināt viņu satraukumu un stresu, mazināt konfliktus, uzlabot attiecības, izrādīt empātiju un efektīvi pārvarēt dzīves izaicinājumus.

EQ ir spēja produktīvā veidā ar šo kompetenci uzlabot darba vidi: sākot ar fizisko un emocionālo labsajūtu (wellbeing), līdz spējai iedvesmot un vadīt. Tiek nodrošināts labāks komandas darbs, savstarpējā komunikācija un saskarsme.

 1. Uzlabota darba vide

 2. Jebkuras izmaiņas var veikt vieglāk

 3. Vairāk pašapziņas un paškontroles

 4. Plašāk apzinātas izpratnes par lietu būtību

 5. Labi pārvaldīts laika menedžments

 6. Patiesāka motivācija un iesaiste

Emocionala inteligence 3.jpeg

Augsts emocionālas inteliģences līmenis darba vidē var:

 1. Veiksmīgi vadīt sarežģītas situācijas

 2. Izteikt atklāti savas domas

 3. Veidot produktīvu saskarsmi ar pārējiem un iemantot cieņu

 4. Ietekmēt komandas darbu

 5. Efektīvi turpināt procesus ārkārtas situācijās (under pressure)

 6. Produktīvi vadīt sapulces un tikšanās

Zems emocionālas inteliģences līmenis darba vidē rada:

 1. Pasīvo agresiju un vienpusēju, agresīvu komunikāciju

 2. Rezistenci pret atgriezenisko saiti

 3. Kolēģu vainošanu, vainīgo meklēšanu, atrunas, aizbildinājumus

 4. Upura pozīcijas domāšanu, izvairīšanos no atbildības

 5. Bosingu, mobingu, atdalīšanos no realitātes (disconnection)

 6. Darbinieku viedokļa neņemšanu vērā, neuzklausīšanu

Vēlies izmērīt un iespējams uzlabot savas komandas Emocionālās inteliģences līmeni – ieskaties mūsu piedāvājumā.  

bottom of page