top of page

Vadītāja loma un atbildība (Rudens On-Line kurss)

Christmas Tree Farm

Lai “uzasinātu zāģi” pēc vasaras perioda un attīstītu vadītāja kompetences, aicinām tevi pievienoties vadītāju attīstības rudens On-Line kursam mūsu partneres - izaugsmes treneres Anitas Gailes vadībā.


Katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 attīstīsim vadītāja talantu un trenēsim veiksmīga vadītāja kompetences.

Lai “uzasinātu zāģi” pēc vasaras perioda un attīstītu vadītāja kompetences, aicinām tevi pievienoties vadītāju attīstības rudens On-Line kursammūsu partneres - izaugsmes treneres Anitas Gailes vadībā.


No pareizi izvēlēta vadības stila un vadītāju kompetencēm ļoti būtiski atkarīgi komandas rezultāti, motivācija un darbinieku iesaiste. Šīs dienas vadītājam jāmāk ātri pielāgoties situācijai, veicināt sadarbību, vadīt konfliktsituācijas, “uzlādēt komandas dalībnieku baterijas” un sasniegt rezultātu.


Katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 attīstīsim vadītāja talantu un trenēsim šādas vadītāja kompetences:


· sasniegumu orientācija

· stratēģiskā domāšana

· sadarbība un ietekme

· komandas vadība

· organizācijas attīstība

· pārmaiņu vadība

· tirgus izpratne

· cilvēku centrēta motivācija un attīstība

· klausīšanās un sadzirdēšana

· "pareizas" atgriezeniskās saites sniegšana

Vadītāju kursa programma


1. Vadītāja loma un atbildība. Vadītājs un speciālists. Vadītājs un līderis. Vadītāja vīzija un misija.

2. Vadības funkcijas. Vadības stili (D. Goleman). Vadības kompetences (E. Zehnder).

3. Mērķu definēšana, prioritāšu noteikšana un laika menedžments. Personiskā efektivitāte. Personisko resursu uzturēšana.

4. Personāla atlase. Pamatmotivācijas: vara, sasniegumi, piederība (S. Un L. Spenseri). Uzvedības intervijas. Klausīšanās prasmes.

5. Darba izpildes vadība. Darba uzdevumu došana. Situatīvā vadība (K. Blanchard).

6. Atgriezeniskā saite – vērtība, process, cilvēki (B. Brown).

7. Personiskā motivācija. Motivācijas un attīstības sarunu vadīšana.

8. Komandas vadība. Komunikācija darba vietā (arī attālināti). Konfliktu risināšana.

9. Pārmaiņu vadība. Cilvēku reakcija uz pārmaiņām un kā to vadīt.

Sākums: 13. oktobris. 2021.

Kurss notiek attālināti trešdienās no plkst.  15:00 līdz plkst. 17:00, izmantojot Zoom platformu.

Piesakoties un apmaksājot līdz 30. jūnijam, dalības maksa 299 + PVN.

bottom of page