top of page

Praktiskā vadītāju skola

Christmas Tree Farm

Piedāvājam praktisku vadīt-prasmes un līderības kompetenču attīstības 3 mēnešu skolu, kura ir noderīga gan vidējai (nodaļu un komandu vadītāji), gan augstākai vadībai (filiāļu, uzņēmuma stratēģiska vadība). Apmācību efektīvākam rezultātam, izmantosim jaunāko metodi – 20% teorija un 80% prakse.

Labam vadītajam piemīt neskaitāmas prasmes un no tām ir atkarīgs ne tikai rezultāts, bet komandas sastāvs, motivācija, apmierinātība, mērķa sasniegšanas efektivitāte, uzņēmuma tēls un sadarbība.

 

Šīs skolas mērķis ir palīdzēt veiksmīgi uzlabot vadīt-prasmes un iemaņas jauniem vadītājiem.
Savukārt, pieredzējušiem vadītājiem apmācību ietvaros, būs iespēja savu darbu novērtēt no malas un atrast veiksmīgākus instrumentus, kā arī uzlabot savu vadības pieeju.

Programma un formāts

 

Praktiskā vadītāju skola norisināsies 1 reizi nedēļā vakaros no pukst. 18:00 līdz 21:00. Katrā nodarbībā dalīsimies pieredzē un attīstīsim savas prasmes ik nedēļas programmas norādītajā kompetencē. Visas nedēļas garumā kursa dalībniekus aicināsim trenēties savā organizācijā.

 

Skola sastāv no 12 nodarbībām un 12 dažādām tēmām.

 1. Mācīšanās un paradumu veidošana - Kā un kāpēc cilvēki mācās. Zināšanu daudzums informācijas laikmetā un mūsu izvēle. Brīvība no haosa. Ķermeņa un intelekta atbrīvošana no nevajadzīga sasprindzinājuma. Jaunu zināšanu apgūšanas tehnikas.

 2. Lēmuma pieņemšana - Lēmumu nozīme mūsu dzīvē. Kā izvērtēt divas līdzīgas iespējas. Bailes un vilšanās par iespējamo neveiksmi. Lēmumu pieņemšanas un darbošanās sakarības. Risinājumi un attaisnojumi. Kontrole un ietekme.

 3. Mērķu uzstādīšana - Kas ir mērķis. Pareiza mērķu uzstādīšana un definēšana. Emociju nozīme mērķu uzstādīšanā. Mērķi un sasniegumu motivācija. Mērķu karte.

 4. Personīgā motivācija - Komforta zona un attīstība. Motivācijas līmeņa izvērtējums pret pieņemtajiem lēmumiem. Emociju vadīšana.

 5. Laika menedžments - Laiks kā resurss. Plānošanas iemaņas, prasmes un paradumi. Prioritāšu sistēma. Rīki un padomi efektīvai laika plānošanai.

 6. Pieci atslēgas principi produktīvai dzīvei Resursa radīšana - Apzināšanās un koncentrēšanās. Šeit un tagad. Ikdienas soļi mērķa sasniegšanai. Panākumu atzīšana

 7. Vadītāja pārliecība, attieksme un atbildība par rezultātu - Vadītāja loma organizācijas kultūras, darbinieku attieksmes un darbu izpildes efektivitātes veidošanā.

 8. Mērķi un motivācija darbā un komandas vadībā - Mērķu un resursu sakarības. Mērķis kā darbinieku motivācijas kā instruments. Mērķu kaskadēšana līdz individuālajam līmenim.

 9. Darba izpildes vadīšana - Darba uzdevumu noteikšana. Darba izpildes kritēriji un kontrole. Snieguma novērtēšana.

 10. Komunikācija - Galvenie komunikācijas principi. Komunikācijas zināšanu pielietojums vadītāja ikdienā. Komunikācijas kļūdas, ko pieļauj vadītāji.

 11. Atgriezeniskā saite un deleģēšana - Pozitīvas un formējošas saites sniegšana un saņemšana. Atzinības un kritikas izteikšana. Kā pasniegt kritiku. Deleģēšanas pamatnosacījumi, mērķi un veidi. Deleģēšanas līmeni Kā deleģēšanu padarīt par ikdienas ieradumu.

 12. Komandas vadība - Komandas attīstības posmi un vadītāja loma katrā no posmiem. Deviņas komandas pazīmes un pieci tikumi. Praktiski padomi komandas darba organizēšanā un darbinieku motivēšanā

Dalības nosacījumi


Skolas sākums - 2017. gada 16. februāris.
Nodarbības norisināsies katru ceturtdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00 pašā Rīgas centrā EiroPersonāla birojā (Krišjāņa Barona iela 5, 4. stāvs, Rīga, LV-1050).

Dalības maksa


• 550 EUR + PVN 

 

2 dalībniekiem no viena uzņēmuma 10% atlaide.
3 dalībniekiem no viena uzņēmuma 15% atlaide.

bottom of page