top of page

Praktiskā Lean metožu darbnīca "Sasniedz vairāk darot mazāk"

Christmas Tree Farm

Sadarbībā ar Lean Six Sigma zaļās jostas turētāju, pārmaiņu vadības un cilvēkresursu vadības eksperti Artu Birumu piedāvājam inovatīvu un ļoti praktisku kursu, kas sevī ietver 4 darbnīcas, kuru laikā dalībnieki apgūs Lean procesa praktiskās iemaņas tūlītējai ieviešanai un pozitīvu rezultātu gūšanai.

Sadarbībā ar Lean Six Sigma zaļās jostas turētāju, pārmaiņu vadības un cilvēkresursu vadības eksperti Artu Birumu piedāvājam inovatīvu un ļoti praktisku kursu, kas sevī ietver 4 darbnīcas, kuru laikā dalībnieki apgūs Lean procesa praktiskās iemaņas tūlītējai ieviešanai un pozitīvu rezultātu gūšanai.

 

Lean metožu priekšrocības

 

 • Produkta/pakalpojuma vērtības palielināšana klientam

 • Lieku un nevajadzīgu procesu mazināšana/likvidēšana

 • Pastāvīgās pilnveidošanās kultūras izveide

 • Darbinieku iesaistīšanas un atbildības uzlabošana

 • Pozitīva darba klimata un darba attiecību veidošanās

 

Kurss sastāv no Lean procesu analīzes un pilnveidošanās četrām praktiskajām darbnīcām, kuras sevi ietver īsas un interaktīvas apmācību sesijas un praktiskās meistardarbnīcas, kas palīdzēs ātri ievest Lean metodes savā komandā.

 

Papildus, lai uzlabotu noteikta uzņēmuma procesu/-us, katram dalībniekam būs iespēja saņemt individuālu konsultāciju pie Artas Birumas.

Darbnīcu tēmas:

 1. darbnīca – ievads, projekta mērķa definēšana, SIPOC un ieviešanas shēma, procesa rezultatīvie rādītāji, vērtības plūsma, RACI
   

 2. darbnīca – zudumi, zudumu veidi, zudumu identificēšana procesā
   

 3. darbnīca – darbību audits un iespējamo uzlabojumu izstrāde, kanban metode
   

 4. darbnīca – 5 kāpēc, 5 S un 10 S metodes, spagetti diagrammas

Nodarbību vieta un laiks

Kursa sākums: 24. septembris, 2019. gads.

Nodarbības notiek 1 mēneša garumā (kopa 4 nodarbības), katru otrdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00, SIA Eiro Personāls birojā, Kr.Barona ielā 5-5, Rīgā.

Dalības nosacījumi

 

 • Dalības maksa par visu kursu – 420 EUR + PVN

 • Piesakot 3 dalībniekus no viena uzņēmuma – 850 EUR + PVN

bottom of page