top of page

Praktiskā finanšu vadības skola 2020

Christmas Tree Farm

Praktisks 10 nodarbību finanšu vadības kurss, kura laikā Jūs gūsiet ne tikai iemaņas un prasmes precīzi un ātri novērtēt sava vai cita uzņēmuma finansiālo stāvokli, bet arī izpratni par peļņu nesošu darbības virziena identificēšanu un paplašināšanu, un efektīvu uzņēmuma resursu izmantošanu.

Praktisks 10 nodarbību finanšu vadības kurss, kura laikā Jūs gūsiet ne tikai iemaņas un prasmes precīzi un ātri novērtēt sava vai cita uzņēmuma finansiālo stāvokli, bet arī izpratni par peļņu nesošu darbības virziena identificēšanu un paplašināšanu, un efektīvu uzņēmuma resursu izmantošanu.


Par finanšu vadības kursu


Šis kurss ir veidots tā, lai dotu Jums pēc iespējas praktiskākas un konkrētākas zināšanas, kuras Jūs varētu veiksmīgi pielietot, veicot uzņēmuma finanšu analīzi, finanšu plānošanu, riska analīzi un uzņēmuma līdzekļu pārvaldīšanu.

Finanšu kurss domāts gan dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām, kura laikā tie varēs ātri un vienkāršā veidā apgūt finanšu vadības prasmes, gan pieredzējušiem finanšu vadītājiem, kuriem svarīgiatsvaidzināt un “uzasināt” savas prasmes un iemaņas, kā arī apgūt jaunas zināšanas un metodes.


Kursa pasniedzējs ir praktiķis ar fantastisku pieredzi – "FoodUnion” grupas Baltijas divīzijas (Rīgas Piensaimnieks, AS Valmieras Piens, Premia TKH (Igaunika), Premia KPC (Lietuva), Hladokombinat Nr1 (Krievija)) finanšu direktors Artūrs Čirjevskis.

Finanšu kursa programma

 

Nodarbība 1: Finanses, finanšu vadība un tās nozīme; grāmatvedības pamati

Nodarbība 2: Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, gada pārskata lasīšana

Nodarbība 3: Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, finanšu koeficienti

Nodarbība 4: Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana

Nodarbība 5: Uzņēmuma darbības finansēšanas avoti, pamatlīdzekļu un kapitāla pārvaldīšana

Nodarbība 6: Izmaksu analīze, pašizmaksas aprēķins

Nodarbība 7: Investīciju un uzņēmuma vērtības noteikšana

Nodarbība 8: Budžets, biznesa plāns

Nodarbība 9: Risku pārvaldīšana, nākotnes darījumi

Nodarbība 10: Kopsavilkums

 

Kursa laikā izskatīsim reālus piemērus un varēsim detalizētāk pievērsties arī  Jūsu izvēlētas nozares finanšu analīzei.

Nodarbību vieta un laiks


Kursa sākums: 26. marts, 2020. gads.


Nodarbības notiek 3 mēnešu garumā (kopā 10 nodarbības), katru ceturtdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00, SIA Eiro Personāls birojā, Kr. Barona ielā 5-5, Rīgā.

Dalības nosacījumi

  • Dalības maksa par visu kursu – 670 EUR + PVN

  • Piesakot 3 dalībniekus no viena uzņēmuma – 1500 EUR + PVN

bottom of page