top of page

Praktiskā finanšu vadības skola

Christmas Tree Farm

Piedāvājam 10 praktiskas nodarbības, kuras, profesionāla un pieredzējuša, trenera pavadībā sniegs jums ieskatu finanšu pārvaldībā. Kursu vadīs SEB Bankas koorporatīvo klientu konsultāciju vadītājs, kurš kursa iervaros dalīsies ar daudz vērtīgiem, praktiskiem padomiem no savas profesionālās pieredzes. Kurss sastāvēs no lekcijām, praktiskiem individuāliem un grupas uzdevumiem, kā arī pasniedzējs dalīsies savos profesionālajos padomos apskatot gan starptautiskus, gan Latvijas mēroga piemērus.

Kurss paredzēts dalībniekiem ar nelielām līdz vidējām zināšanām finanšu jomā (projektu vadītāji, nodaļu vadītāji, kredītu analīzes speciālisti, finanšu vadītāji un uzņēmumu vadītāji).

 

10 nodarbību laikā apgūsim finanšu vadības pamatprincipus un trenēsim finanšu analīzes prasmes, lai veiksmīgi spētu novērtēt uzņēmuma/projekta/nodaļas stāvokli, veiksmīgāk pārvaldītu finanšu resursus, un spēju argumentēt savu viedokli pamatojoties uz finanšu rādītājiem.

Praktiskās finanšu skolas programma:

1. Finanses, finanšu vadība un tās nozīme

 • Kas ir finanšu nozare un kas ir tās dalībnieki?

 • Kas ir finanšu vadības galvenie uzdevumi?

 

2. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, gada pārskata lasīšana

 • Kas ir finanšu analīze un kāpēc tā ir vajadzīga?

 • Ko var uzzināt no gada pārskata un kā izmantot iegūto informāciju?

 

3. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, finanšu koeficienti

 • Kādi ir visbiežāk izmantoti finanšu koeficienti un ko viņi nozīmē?

 • Kā finanšu koeficienti atšķiras dažādās nozares?

 • Lekcijas laika aprēķināsim finanšu koeficientus un analizēsim finanšu stāvokli strauji augošam Latvijas uzņēmumam.

 

4. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana

 • Kā novērtēt apgrozāma kapitāla efektivitāti un metodes, un kā tos uzlabot?

 

5. Uzņēmuma darbības finansēšanas avoti, Pamatlīdzekļu pārvaldīšana, Kapitāla pārvaldīšana

 • Kādi ārējie un iekšējie finansēšanas avoti ir pieejami uzņēmumiem Latvijā un kā uzņēmuma dzīves cikls var ietekmēt to izvēlē?

 • Kā var novērtēt un optimizēt uzņēmuma kapitāla atdevi?

 

6. Izmaksu analīze, pašizmaksas aprēķins

 • Izmaksu klasifikācija, produktu izmaksu aprēķināšana un netiešo izmaksu alocēšanas metodes.

 

7. Investīciju novērtēšana, Uzņēmuma vērtības noteikšana

 • Kā aprēķināt uzņēmuma vērtību izmantojot Discounted Cash Flow, Peer comparison un citas metodes?

 • Kā novērtēt potenciālo investīcijas projektu pēc Payback period, Net Present Value un Internal Rate of Return metodēm?

 

8. Budžets, biznesa plāns

 • Kāpēc uzņēmumiem ir nepieciešama finanšu plānošana un ka to darīt efektīvi?

 • Budžeta sastādīšanas procesa apskats.

 • Biznesa plāna struktūra un praktiski ieteikumi.

 

9. Risku pārvaldīšana

 • Galvenie risku veidi un to pārvaldīšana.

 

10. Kopsavilkums

 • Atskats uz kursa tēmām, atkārtojam visu ko iemācījāmies kursa laikā.

Praktiskās personāla vadības skolas  dalības nosacījumi

 

Skolas sākums - 2017. gada 21. februāris.

Nodarbības norisināsies katru otrdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00 pašā Rīgas centrā EiroPersonāla birojā (Krišjāņa Barona iela 5, 4. stāvs, Rīga, LV-1050).

Dalības maksa


• 550 EUR + PVN (Piesakoties 2017. gadā)

 

2 dalībniekiem no viena uzņēmuma 10% atlaide.
3 dalībniekiem no viena uzņēmuma 15% atlaide.

bottom of page