top of page

Praktiskā finanšu vadība - jauna grupa no 28. novembra

Christmas Tree Farm

Praktisks 10 nodarbību kurss, kas ļaus tev gūt sapratni par finanšu resursu veiksmīgu plānošanu, pārvaldi un investīcijām. Nodarbību laikā apgūsi finanšu vadības pamatprincipus un trenēsi padziļinātas finanšu analīzes prasmes. Gūtās praktiskās iemaņas palīdzēs tev veiksmīgi novērtēt uzņēmuma/projekta/nodaļas stāvokli, efektīvi pārvaldīt finanšu resursus, un spēt argumentēt savu viedokli, pamatojoties uz finanšu rādītājiem.

Praktiskais kurss paredzēts dalībniekiem ar nelielām vai vidējām zināšanām finanšu jomā (projektu vadītāji, nodaļu vadītāji, kredītu analīzes speciālisti, finanšu un uzņēmumu vadītāji).

Ieguvumi

 • Efektīvas finanšu analīzes, pārvaldīšanas un budžetēšanas tehnikas

 • Ekspress uzņēmuma un projekta finanšu analīze

 • Lēmuma pieņemšanas tehnikas un to argumentācija, balstoties un finanšu radītājiem

 • Efektīva Latvijā pieejamu finansēšanas avotu izmantošana

 • Reālo Latvijas tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas nozares uzņēmumu analīze

 • Diskusijas par dalībnieku aktuāliem izaicinājumiem

 • Aktuālo finanšu notikumu analīze

Finanšu vadības kursa programma

 

 1. Finanses, finanšu vadība un tās nozīme 

  1. ​Kas ir finanšu nozare un kas ir tās dalībnieki? 

  2. Kas ir finanšu vadības galvenie uzdevumi?
    

 2. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, gada pārskata lasīšana

  1. Kas ir finanšu analīze un kāpēc tā ir vajadzīga?

  2. Ko var uzzināt no gada pārskata un kā izmantot iegūto informāciju?
    

 3. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, finanšu koeficienti

  1. Kādi ir visbiežāk izmantoti finanšu koeficienti un ko tie nozīmē?

  2. Kā finanšu koeficienti atšķiras dažādās nozarēs?

  3. Lekcijas laikā aprēķināsim finanšu koeficientus un analizēsim finanšu stāvokli strauji augošam Latvijas uzņēmumam.
    

 4. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana

  1. Kā novērtēt apgrozāmā kapitāla efektivitāti? Metodes, kā to uzlabot
    

 5. Uzņēmuma darbības finansēšanas avoti, pamatlīdzekļu pārvaldīšana, kapitāla pārvaldīšana

  1. Kādi ārējie un iekšējie finansēšanas avoti ir pieejami uzņēmumiem Latvijā un kā uzņēmuma dzīves cikls var ietekmēt to izvēli?

  2. Kā var novērtēt un optimizēt uzņēmuma kapitāla atdevi?
    

 6. Izmaksu analīze, pašizmaksas aprēķins

  1. Izmaksu klasifikācija, produktu izmaksu aprēķināšana un netiešo izmaksu alocēšanas metodes.
    

 7. Investīciju novērtēšana, uzņēmuma vērtības noteikšana

  1. Kā aprēķināt uzņēmuma vērtību, izmantojot Discounted Cash Flow, Peer comparison un citas metodes?

  2. Kā novērtēt potenciālo investīcijas projektu pēc Payback period, Net Present Value un Internal Rate of Return metodēm?
    

 8. Budžets, biznesa plāns

  1. Kāpēc uzņēmumiem ir nepieciešama finanšu plānošana un kā to darīt efektīvi?

  2. Budžeta sastādīšanas procesa apskats.

  3. Biznesa plāna struktūra un praktiski ieteikumi.
    

 9. Risku pārvaldīšana

  1. Galvenie risku veidi un to pārvaldīšana.
    

 10. Atskats uz kursa tēmām, atkārtojam visu, ko iemācījāmies kursa laikā.

Dalības nosacījumi

 

Praktiskā kursa sākums 2017. gada 28. novembris.

 

Kurss norisināsies katru otrdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00 (3 mēnešu garumā, kopā 10 nodarbības), viesnīcā Radisson Blu Daugava (Kuģu iela  24, Rīgā).

Kursa dalībniekiem ir iespēja novietot savu automašīnu viesnīcas autostāvvietā par 1 EUR.

Dalības maksa

 • Maksājot pa mēnešiem: 215 EUR + PVN mēnesī

 • Maksājot par visu treniņu uzreiz: 600 EUR + PVN

 • Piesakot 2 dalībniekus no viena uzņēmuma: 1050 EUR + PVN

bottom of page