top of page

Praktiskā finanšu vadība

Christmas Tree Farm

Vai darbojies finanšu jomā, vadi uzņēmumu un vēlies gūt pilnīgu izpratni, kā precīzi un ātri novērtēt sava vai cita uzņēmuma finansiālo stāvokli?

Aicinām Tevi pieteikties praktiskam finanšu vadības kursam, kuru vadīs praktiķis ar lielu pieredzi, kurš kursa ietvaros dalīsies ar daudziem vērtīgiem, praktiskiem padomiem no savas profesionālās un citu uzņēmumu pieredzes. 

Gūtās praktiskās iemaņas palīdzēs Tev veiksmīgi novērtēt uzņēmuma/projekta/nodaļas stāvokli, efektīvi pārvaldīt finanšu resursus, un spēt argumentēt savu viedokli, pamatojoties finanšu rādītājos.

​Praktiskais kurss paredzēts dalībniekiem ar nelielām vai vidējām zināšanām finanšu jomā (projektu vadītāji, nodaļu vadītāji, kredītu analīzes speciālisti, finanšu un uzņēmumu vadītāji).

​​

Praktiskā finanšu vadības kursa programma

 

1. Finanses, finanšu vadība un tās nozīme 

 • ​Kas ir finanšu nozare, un kas ir tās dalībnieki? 

 • Kas ir finanšu vadības galvenie uzdevumi?

​​

2. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, gada pārskata lasīšana

 • Kas ir finanšu analīze, un kāpēc tā ir vajadzīga?

 • Ko var uzzināt no gada pārskata un kā izmantot iegūto informāciju?
   

 

3. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, finanšu koeficienti

 • Kādi ir visbiežāk izmantotie finanšu koeficienti, un ko tie nozīmē?

 • Kā finanšu koeficienti atšķiras dažādās nozarēs?

 • Lekcijas laikā aprēķināsim finanšu koeficientus un analizēsim finanšu stāvokli strauji augošam Latvijas uzņēmumam.
   

 

4. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana

 • Kā novērtēt apgrozāmā kapitāla efektivitāti? Metodes, kā to uzlabot
   

 

5. Uzņēmuma darbības finansēšanas avoti, pamatlīdzekļu pārvaldīšana, kapitāla pārvaldīšana

 • Kādi ārējie un iekšējie finansēšanas avoti ir pieejami uzņēmumiem Latvijā, un kā uzņēmuma dzīves cikls var ietekmēt to izvēli?

 • Kā var novērtēt un optimizēt uzņēmuma kapitāla atdevi?
   

 

6. Izmaksu analīze, pašizmaksas aprēķins

 • Izmaksu klasifikācija, produktu izmaksu aprēķināšana un netiešo izmaksu alocēšanas metodes.
   

7. Investīciju novērtēšana, uzņēmuma vērtības noteikšana

 • Kā aprēķināt uzņēmuma vērtību, izmantojot Discounted Cash Flow, Peer comparison un citas metodes?

 • Kā novērtēt potenciālo investīcijas projektu pēc Payback period, Net Present Value un Internal Rate of Return metodēm?
   

 

8. Budžets, biznesa plāns

 • Kāpēc uzņēmumiem ir nepieciešama finanšu plānošana un kā to veikt efektīvi?

 • Budžeta sastādīšanas procesa apskats.

 • Biznesa plāna struktūra un praktiski ieteikumi.
   

 

9. Risku pārvaldīšana

 • Galvenie risku veidi un to pārvaldīšana.
   

10. Atskats uz kursa tēmām, atkārtojam visu, ko iemācījāmies kursa laikā.

Nodarbību vieta un laiks

Kursa sākums: 27. marts, 2019. gads.
Kurss 10 nodarbību garumā katru trešdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00, SIA Eiro Personāls birojā, Kr. Barona ielā 5-5, Rīgā.

Dalības nosacījumi

 • Dalības maksa par visu kursu – 650 EUR + PVN

 • Dalības maksa par 4 nodarbībām – 350 EUR/mēn + PVN

 • Piesakot 2 dalībniekus, 1050 EUR + PVN (par visu kursu)

bottom of page