top of page

MasterMind “Kā man efektīvi darboties savā profesionālajā lomā ārējās krīzes izraisītājos apstākļos”

Christmas Tree Farm

Ir vajadzīga papildus enerģija, idejas, risinājumi, atbalsts un motivācija?


Piedalies kopā ar citiem profesionāļiem MasterMind grupā!


MasterMind ir grupas sadarbības veids, kas palīdzēs iedzīvināt (dažreiz arī atdzīvināt) Tavas idejas, stiprinās motivāciju un dos enerģiju. MasterMind sesiju laikā tiek veidota vide, kurā cilvēki mācās viens no otra, sniedz un saņem atbalstu, ir virzībā uz savu individuālo mērķu sasniegšanu.


Labs instruments un laba vieta, kur profesionāli darboties, lai spētu veiksmīgi pielāgoties jauniem apstākļiem, būt mobilizētā stāvoklī un veiksmīgi darboties.

Ir vajadzīga papildus enerģija, idejas, risinājumi, atbalsts un motivācija?


Piedalies kopā ar citiem profesionāļiem MasterMind grupā!


MasterMind ir grupas sadarbības veids, kas palīdzēs iedzīvināt (dažreiz arī atdzīvināt) Tavas idejas, stiprinās motivāciju un dos enerģiju. MasterMind sesiju laikā tiek veidota vide, kurā cilvēki mācās viens no otra, sniedz un saņem atbalstu, ir virzībā uz savu individuālo mērķu sasniegšanu.

Labs instruments un laba vieta, kur profesionāli darboties, lai spētu veiksmīgi pielāgoties jauniem apstākļiem, būt mobilizētā stāvoklī un veiksmīgi darboties.


No 12. maija sākam MasterMind grupas, kuras veidotas ar mērķi palīdzēt tikt galā šodienas raksturīgākajiem izaicinājumiem:


 • Nestabils psiho emocionālais stāvoklis

 • Stress

 • Nespēja koncentrēties uz darbu

 • Cilvēku motivēšana

 • Grūtības plānot nākotni


Kas var piedalīties ?

Mēs piedāvājam MasterMind grupas

 • Uzņēmuma vadītājiem

 • Personāla vadītājiem (HR vadītājiem)

 • Nodaļu, projektu un komandu vadītājiem


Kāpēc izvēlēties MasterMind formātu

Darbošanās MasterMind formātā ir efektīvs veids kā atrast risinājumu daudziem izaicinājumiem, mūsu klientu svarīgākie būtu:


 • sniegt “svaigu” redzējumu – kolektīva prāta spēks palīdz atrisināt uzdevumus ātri un neierasti;

 • ātrāk, vieglāk un lētāk sasniegt uzstādītos mērķus;

 • izcelt svarīgākos mērķus – izveidot ideāla rezultāta tēlu un personificētus KPI;

 • sastādīt personificētu plānu – darbības posmu algoritmu, un sniegt iespējas regulāri sekot progresam.

 • Katrs MasterMind sesijas dalībnieks spēs formulēt un saplānot izaicinājuma risinājumu, pat visgrūtākajiem un nestandarta uzdevumiem.

MasterMind grupu darbs

 • Lai saglabātu konfidencialitāti un produktivitāti vienā un tajā pašā grupā no viena uzņēmuma var piedalīties tikai viens dalībnieks.

 • Ja ir vairāki darbinieki no viena uzņēmuma, tie tiek sadalīti dažādās grupās


MasterMind sesijās tu iegūsi

 • Informāciju un atbalstu no grupā esošiem, tava izaugsmes līmeņa, dalībniekiem.

 • Iespēju izteikt savas domas, emocijas un jautājumus

 • Citu cilvēku profesionālu pieredzi un redzējumu

 • Motivējušu atmosfēru, kas stums tevi uz priekšu

 • Palīdzību, iedvesmu, motivāciju


Saruna par Mastermind ar Gunti Kalniņu


ŠEIT 


Dalības nosacījumi


 • Sākam MasterMind grupas no 12. maija

 • Grupas tiekas reizi divās nedēļās no rītiem (2 tikšanās mēnesī). katra grupa kopā ar MasterMind vadītāju vienojās par ērtāku dienu

 • 12grupu tikšanās (6 mēneši)

 • Nodarbību ilgums - 90 min

 • Dalībnieku skaits grupā 6


bottom of page