top of page

ENEAGRAMMA PĀRDOŠANĀ UN PERSONĀLA VADĪBĀ

Christmas Tree Farm

Praktisks kurss cilvēku resursu vadības speciālistiem (komandu/nodaļu/uzņēmuma vadītājiem). Apgūstot šo ērti pielietojamu metodi, Jūs varēsiet ne tikai efektīvi izmantot cilvēku talantus, bet arī paaugstināt gan rezultātu, gan cilvēku iesaisti, un arī  apmierinātību.

Par Eneagrammu

 

Eneagramma (deviņas zīmes) ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem. Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā ir ērti lietojama metode, kas paver iespējas veiksmīgi izmantot cilvēku tipoloģiju, lai to talanti tiktu pielietoti pēc iespējas efektīvi. Ieguvums ir neatsverams – ne tikai izmaksu, bet arī resursu optimizācija, tajā skaitā - laika ekonomija; nav nepieciešami papildus ieguldījumi darbinieku apmācībās; nav mākslīgi jārada lojalitātes programmas; un jums ir pašmotivēti darbinieki. Tā ir iespēja sasniegt vēlamo rezultātu ar minimāliem līdzekļiem.

 

Kursa apraksts

 

Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā ir kurss, kas palīdzēs dalībniekiem ielikt īsto cilvēku pareizajā vietā. Tas ir par darbinieku SWOT izzināšanu un viņu stipro pušu attīstīšanu. Kursā iegūsiet pārliecību par to, ka katrs cilvēks ir apveltīts ar īpašām spējām, un neviens nav labāks vai sliktāks par citiem, bet ir citādāks. Eneagramma ir kā savstarpējās saprašanās līdzeklis jebkurās attiecībās, noderīga konfliktu vadībā, psiholoģijā, starppersonu attiecībās, kā arī starp kultūru dialogos. Lai gan sākotnēji eneagramma tika radīta mērķi izzināt sevi, šobrīd šīs zināšanas tiek pielietotas biznesa vides lielākajās kompānijās - Adobe, AT&T, Avon Products, e-Bay, KLM Airlines, Hewlet Packard, Toyota, Procter& Gamble, Sony.

 

 

Kursa mērķi:

 

 • Radīt izpratni par to, kāds cilvēks jūsu komandai nepieciešams;

 • Izveidot perfekto amata aprakstu reālam cilvēkam;

 • Nekļūdīgi pieņemt darbā īsto kandidātu no visiem pretendentiem;

 • Apzināties pēc kādām metodēm visātrāk un efektīvāk jauno darbinieku ievadīt ikdienas procesos;

 • Apgūt sarunu vadības prasmes gan ar darbiniekiem, gan klientiem;

Par kursa “Eneagramma pārdošanā un personāla vadībā” priekšrocībām

 

Apgūstot eneagrammu praktisku kursu, jūs:

 • Sapratīsiet apkārtējo cilvēku uzvedības likumsakarības;

 • Apzināsiet kas ir jūsu darbinieka/komandas stiprās un vājās puses;

 • Savlaicīgi redzēsiet pārmaiņu iespējas;

 • Varēsiet piedāvāt katram darbiniekam savu individuālo karjeras ceļu;

 • Spēsiet nekļūdīgi definēt mērķus un nodot uzdevumus izpildei.

 

Eneagramma atvieglo dzīvi, jo tā atbild uz jautājumiem:

 • Kādi šobrīd ir iespējamie draudi, un kādas ir iespējas;

 • Kā realizēt pārmaiņu vadību un stresa menedžmentu;

 • Kā vislabākajā veidā pārstrukturēt komandu, lai tā ietu uz mērķi;

 • Ko darīt ar darbinieku attīstības un apmācības sistēmu;

 • Kādu stratēģiju jāizmanto komunikācijā ar klientu.

 

Jūs varēsiet optimizēt resursus – jūsu naudu, laiku un kvalitāti! Eneagramma kļūs par atslēgu starp izmaksu un ienākumu, cēloņu un seku līdzsvaru.

Dalības nosacījumi

 

Kursa sākums 2017. gada 28. februāri.

 

Kurss norisināsies katru trešdienu no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00 (2 mēnešu un 2 nedēļu garumā, kopā 10 nodarbības), viesnīcā Radisson Blu Daugava (Kuģu iela  24, Rīgā).

 

Kursa dalībniekiem ir iespēja novietot savu automašīnu viesnīcas autostāvvietā par 1 Eur.

Dalības maksa

 

 • 640 + PVN

 • Piesakot 2 dalībniekus no viena uzņēmuma: 1000 EUR + PVN

bottom of page