top of page

Dažādi cilvēki, atšķirīgas saskarsmes. Individuāli risinājumi gudrai komunikācijai

Christmas Tree Farm

15. aprīlī piesakies praktiskam On-Line kursam, kurā tiks interaktīvi stāstīts par individuālu pieeju gan šīs ārkārtas situācijas ikdienas, gan saspringtās darba vides komunikācijai un saskarsmei ar līdzās esošajiem cilvēkiem.

15. aprīlī piesakies praktiskam On-Line kursam, kurā tiks interaktīvi stāstīts par individuālu pieeju gan šīs ārkārtas situācijas ikdienas, gan saspringtās darba vides komunikācijai un saskarsmei ar līdzās esošajiem cilvēkiem.


Noteikti kāds no jums ir bijis līdzīgā situācijā, kad “gruvusi” personīgā pasaule – privātā dzīve, cieša draudzība, arī laulība, vai bijusi smaga un nepatīkama aiziešana no darba vietas. Jā, arī tā ir bijusi trauma, ko cits uztver un pārdzīvo vieglāk, cits dažus gadus nespēj attapies, bet cits saka - ar vienu reizi man šajā dzīvē pietiks. Kāds varbūt ko tādu piedzīvo pirmo reizi dzīvē. Tomēr tādā situācijā, kā šobrīd, kur skarti esam visi, nav bijis neviens. Sliktā ziņa, ka mēs nezinām, kad tas beigsies.

Labā ziņa, ka tas kādreiz beigsies un mums būs jādzīvo tālāk. Bet, lai dzīvotu šodien, lai maksimāli saglabātu tajā, kas notiek, ne tikai sevi, bet arī pasargātu savus mīļos, saglabātu pašcieņu, draudzību un arī darba attiecības, ir jāapzinās, ka mēs visi esam dažādi. Lai spētu skatīties cilvēkiem acīs un pieņemtu pareizos lēmumus, lai nebūtu pašpārmetums “...ja vien es būtu zinājis”, ir jāapgūst dažas vienkāršas, bet šobrīd ļoti būtiskas nianses. Jā, šis ir laiks, lai izprastu ne tikai sevi, bet iedziļinātos apkārtējos.

Tikšanās laikā izrunāsim un dalīsimies pieredzē par:

  • Dažādiem cilvēku personības tipiem un atpazīsim sevi.

  • Atšķirīgu personības tipu dažādo pasaules uztveri un viņu stiprajām pusēm.

  • Sistematizēsim draudus, ko varam jau iepriekš paredzēt un novērst.

  • Meklēsim iespējas, ko varam no šiem cilvēkiem sagaidīt un veicināt.

  • Definēsim piemērotu saskarsmes un komunikācijas modeli katram no tiem.

  • Atradīsim pareizo cilvēku īstajai situācijai, jo mums šobrīd nav tiesību kļūdīties!

Nodarbību vieta un laiks


Nodarbības sākums: 15. aprīlis, 2020. gads, plkst. 9:30

Tikšanās norisinās, On-Line vidē izmantojot Google Meet platformu, diskussijas ilgums 2 stundas.

Dalības nosacījumi

  • 25 + PVN

bottom of page