Vadītāja loma un atbildība (Rudens On-Line kurss)

Lai “uzasinātu zāģi” pēc vasaras perioda un attīstītu vadītāja kompetences, aicinām tevi pievienoties vadītāju attīstības rudens On-Line kursam mūsu partneres - izaugsmes treneres Anitas Gailes vadībā.


No pareizi izvēlēta vadības stila un vadītāju kompetencēm ļoti būtiski atkarīgi komandas rezultāti, motivācija un darbinieku iesaiste. Šīs dienas vadītājam jāmāk ātri pielāgoties situācijai, veicināt sadarbību, vadīt konfliktsituācijas, “uzlādēt komandas dalībnieku baterijas” un sasniegt rezultātu.


Katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 attīstīsim vadītāja talantu un trenēsim šādas vadītāja kompetences: