top of page

Kompetenču novērtēšana

Christmas Tree Farm

Amata pienākumi un saturs strauji mainās, un uzņēmumam ir ļoti svarīgi atrast darbiniekus, kuru kompetences ļauj pielāgoties jauniem izaicinājumiem un būt spējīgiem darboties nākotnē. Šodien uzņēmumos arvien būtiskāku lomu “spēlē” cilvēkresursa faktors, uzņēmumi atzīst, ka darbiniekā saredz arvien lielāku potenciālu, tādēļ izteiktāk sāk fokusēties uz cilvēku un viņa kompetencēm.

 

No 3. maija piesakies “Kompetenču novērtēšanas skolai”, kur 4 nodarbību laikā personāla, uzņēmumu un nodaļu vadītāji apgūs, kā efektīvi noteikt, mērīt, attīstīt un izmantot darbiniekiem nepieciešamās kompetences.

Dalībnieki apgūs: 

 • kā noteikt uzņēmumam/nodaļai nepieciešamās kompetences?

 • kā apzināties uzņēmumā esošu darbinieku kompetences?

 • kā efektīvi nokomplektēt komandu, balstoties kompetencēs, un virzīt darbiniekus uz rezultātu?  

 • kā attīstīt kompetences?

Skolas mērķi:

 • attīstīt prasmes, kas palīdzēs darbinieku komplektēšanā un vadīšanā.

 • pārskatīt kompetenču modeļus un to izmantošanas iespējas efektīvā atlasē un attīstībā.

 • iepazīties ar fokusētas intervijas struktūru un pieeju, un tās pielietojumu kompetenču noteikšanai.

 • gūt pamata izpratni un prasmi fokusētu interviju veikšanā un kompetenču pierādījumu klasificēšanā un novērtēšanā.

 

Skolas saturs:

 • kompetenču vēsture.

 • kas ir kompetences?

 • kompetenču pielietošanas uzdevums.

 • fokusētas intervijas struktūra un pieeja.

 • fokusētas intervijas paraugdemonstrējums.

 • intervēšanas padomi.

 • fokusētas intervēšanas treniņš.

Dalības nosacījumi un norise

 

Skolas sākums - 03.05.2017.

 

Skola norisinās katru trešdienu no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00, pašā centrā – Eiro Personāls birojā (Krišjāņa Barona iela 5, Rīga).

 

Skolas ilgums – 4 nodarbības.

Dalības maksa

 • 190 EUR + PVN (par vienu dalībnieku)

 • Kluba „Efektīvs personāla vadītājs” dalībniekiem – 10% atlaide 

bottom of page